Всяко дете, което за първи път прекрачва прага на детската градина, изпитва стрес.Вие сами можете да оцените готовността на детето си за градина, ако отговорите на следните въпроси:1) Как се държи детето, когато общува с възрастните?
а) общува с лекота
б) проявява интерес
в) крие се

2) Умее ли детето да се занимава само?
а) да, и играе разнообразно
б) понякога
в) само в мое присъствие

3) Стреми ли се детето към самостоятелност?
а) да, иска всичко да прави само
б) понякога
в) безразлично му е

4) Как детето проявява интереса си към другите деца?
а) играе с тях
б) гледа ги как играят
в) бие се, дърпа им играчките

5) Умее ли детето ви да се самообслужва?
а) да
б) частично
в) не

За всеки отговор а) си поставете 5 точки, за б) – 3 точки, за в) – 0 точки.


Отговори:

20 т. и повече – висока степен на готовност

15 - 20 т. – средна степен на готовност

15 т. и по-малко – ниска степен на готовност


Ако резултатите не са ви впечатлили, не се разстройвайте – подготвяйки детето за нов етап от неговия живот, вие ще ускорите процеса на адаптация в детската градина.


А за това ще ви помогнат следните препоръки:


• Непременно разкажете на детето как ще тръгне на градина и какво ще прави там. Посетете градината заедно с него: покажете му групата (добре ще е, ако детето погледа как играят другите деца), площадките за игра, запознайте го с бъдещите възпитателки.


• За предпочитане е да дадете детето на градина преди или след „кризата на третата година” (това е приблизителната възраст, когато започва да осъзнава своето „аз” и става несговорчиво и инато).


• Формирайте у него позитивно отношение към детската градина: показвайте му илюстрации, на които са изобразени деца в градината. Общувайте с родители, чиито деца вече я посещават. Завържете разговор с приятелка в негово присъствие за това, колко е интересно и весело за децата да ходят на градина. Внимавайте детето да не присъства при обсъждането на негативни моменти или конфликтни ситуации, свързани с това учреждение. Помнете, че децата с лекота запаметяват информацията, която не е предназначена за техните уши.


• Приучете детето си на самостоятелност. То трябва да може да се облича, да яде и, желателно, да сяда на гърне. Съвети за това, какво точно трябва да научи и как да го прави, потърсете от бъдещите възпитатели или в специализираната педагогическа литература.


• Постепенно пригодете домашния режим към режима в детската градина. Информирайте се кои са часовете за закуска, обяд, следобеден сън. Постарайте се и вкъщи да се придържате към тях.


• Научете детето да се защитава. Това не означава да отвръща на насилието с насилие. Измислете думи-парола, които да използва, когато някой се опитва да го обиди: „Не трябва да ме биеш” или „Не може да се отнасяш така с мен”. Употребявайте я при всяка проява на агресия (даже когато детето се опитва да ви удари). Това е един много ефикасен прийом.


• Децата между 1,5-3 години не винаги са готови да общуват с връстниците си, затова умението на детето ви да играе самостоятелно ще му бъде от полза в градината. Показвайки му как може да нахрани и облече куклата, да я повози с количката, да построи гараж от кубчета, да прибере в него автомобилчетата, вие ще го научите не само да се занимава само, но и ще развиете неговите въображение, фантазия и мислене.